slonskogodka.comStatistics:
www.slonskogodka.com is bigger than 69% of all other websites in the world.

About slonskogodka.com:
O Slonsku i po Slonsku tu losprowiomy bo SlonskoGodka jest naszym jynzykiym i gwarom y tako dlo naszych bajtli zachowac chcymy.

Tags:


Social Networks:

Incoming Links: Unavailable

Last Update: 06-Mar-2015
Daily Visitors:
199
(-213)
Date range [+]