skonic.com


آمار:
www.skonic.com بزرگتر از 43% از وبسایت های دیگر در جهان است. ضمنا سریع‌تر از 1% آنها است.

ترافیک هر کشور:
540

کشورهای دیگر
103


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
362
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 04-مه-2021
بازدیدکنندگان روزانه:
643
(+187) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:4.5
(?) هر کاربر از چند صفحه در skonic.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:9.60 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا skonic.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]