skipthegames.com


آمار:
www.skipthegames.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 96% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 71% آنها است.

ترافیک هر کشور:
65,323

کشورهای دیگر
1,401


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
100
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
13
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 09-مه-2021
بازدیدکنندگان روزانه:
66,7
60
24
(-210) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:7.3
(?) هر کاربر از چند صفحه در skipthegames.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.10 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا skipthegames.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]