skipthegames.com


آمار:
www.skipthegames.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 96% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 69% آنها است.

ترافیک هر کشور:
72,703

448

کشورهای دیگر
1,569


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
100
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
13
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 13-اکت-2021
بازدیدکنندگان روزانه:
74
,
720
(-489) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:7.1
(?) هر کاربر از چند صفحه در skipthegames.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.12 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا skipthegames.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]