sendinblue.com


آمار:
www.sendinblue.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 100% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 47% آنها است.


ترافیک هر کشور:
87,376

24,414

17,989

17,989

11,243

کشورهای بیشتر>>

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
14,964
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
24
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 09-دسا-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
321,237
(-8,971) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:7.09
(?) هر کاربر از چند صفحه در sendinblue.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.56 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا sendinblue.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]