sattakingrecords.com


آمار:
www.sattakingrecords.com بزرگتر از 30% از وبسایت های دیگر در جهان است.

درباره sattakingrecords.com:
Satta king, sattaking, find and play satta king 786, gali online, satta king 2022, old taj result, disawar result, faridabad result, satta king chart, ghaziabad result.

برچسب ها:

ترافیک هر کشور:
300


وبسایت های مشابه:
satta-no.com 
31,015

sattakingg.in 
19,837

sattaking.vip 
5,239


موقعیت دسته بندی:
48%
(در مقایسه با وب سایت های دیگری که در دسته بندی www.sattakingrecords.com وجود دارند)

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
96
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 08-آور-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
3
15
(+15) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:1
(?) هر کاربر از چند صفحه در sattakingrecords.com بازدید می کند


محدوده زمانی [+]