samyakk.com


آمار:
www.samyakk.com یک وبسایت بزرگ است. این وبسایت بزرگتر از 82% از وبسایت های دیگر در جهان است. ضمنا سریع‌تر از 17% آنها است.


ترافیک هر کشور:
12,576

1,851

کشورهای دیگر
1,532


وبسایت های مشابه:
indiansilkhouseagencies.com 
25,993

panashindia.com 
22,229

muteyaar.com 
21,099

cbazaar.com 
19,807

panashindia.in 
14,233


موقعیت دسته بندی:
86%
(در مقایسه با وب سایت های دیگری که در دسته بندی www.samyakk.com وجود دارند)

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
42
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
2
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 22-اکت-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
15
57
,960
(+578) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:4.4
(?) هر کاربر از چند صفحه در samyakk.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:3.08 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا samyakk.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]