samphina.com.ng


آمار:
www.samphina.com.ng یک وبسایت بزرگ است. این وبسایت بزرگتر از 80% از وبسایت های دیگر در جهان است. ضمنا سریع‌تر از 14% آنها است.

درباره samphina.com.ng:
Project / Seminar Research Topics and Material | JAMB and Post UTME Past Questions and Answers | IJMB A'Level Registration.

ترافیک هر کشور:
10,126

2,840

کشورهای دیگر
900


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
60
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 19-آور-2021
بازدیدکنندگان روزانه:
13,8
39
52
(+731) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:1.7
(?) هر کاربر از چند صفحه در samphina.com.ng بازدید می کند


سرعت بارگذاری:3.82 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا samphina.com.ng بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]