samphina.com.ng


آمار:
www.samphina.com.ng یک وبسایت بزرگ است. این وبسایت بزرگتر از 73% از وبسایت های دیگر در جهان است. ضمنا سریع‌تر از 14% آنها است.

درباره samphina.com.ng:
Project / Seminar Research Topics and Materials | Post UTME Past Questions & Answers | IJMB A'Level Programme | +234 (0) 8143831497

ترافیک هر کشور:
6,155

کشورهای دیگر
428


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
13
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 28-اکت-2021
بازدیدکنندگان روزانه:
6,583
(+6,583) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:1.3
(?) هر کاربر از چند صفحه در samphina.com.ng بازدید می کند


سرعت بارگذاری:3.82 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا samphina.com.ng بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]