saatchiart.com


آمار:
www.saatchiart.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 96% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 40% آنها است.


ترافیک هر کشور:
20,396

8,618

6,895

3,375

2,370

کشورهای بیشتر>>

وبسایت های مشابه:
society6.com 
124,750

artnet.com 
81,571

pixels.com 
69,189

ha.com 
57,459

inprnt.com 
49,852


موقعیت دسته بندی:
96%
(در مقایسه با وب سایت های دیگری که در دسته بندی www.saatchiart.com وجود دارند)

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
6,496
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
5
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 09-دسا-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
71,818
(+8,199) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:4.4
(?) هر کاربر از چند صفحه در saatchiart.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.76 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا saatchiart.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]