rotter.net


آمار:
www.rotter.net یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 95% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 63% آنها است.

درباره rotter.net:
. , ,

برچسب ها:
, , , , , ,

ترافیک هر کشور:
51,689

7,348

2,889

کشورهای دیگر
942


وبسایت های مشابه:
seret.co.il 
8,178

vgames.co.il 
6,275

hakafe.com 
1,369

erotofun.co.il 
114


موقعیت دسته بندی:
100%
(در مقایسه با وب سایت های دیگری که در دسته بندی www.rotter.net وجود دارند)

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
211
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
2
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 23-ژان-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
62,805
(+336) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:4.7
(?) هر کاربر از چند صفحه در rotter.net بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.24 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا rotter.net بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]