psu.edu


آمار:
www.psu.edu یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 99% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 64% آنها است.

درباره psu.edu:
Penn State is a major, public, research-I university serving Pennsylvania and the global community. Learn more about our undergraduate, graduate, and doctoral degree programs.

برچسب ها:

ترافیک هر کشور:
167,127

36,621

17,978

7,324

6,658

کشورهای بیشتر>>

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
43,515
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
98
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 07-نوام-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
3
3
2,922
(-4,157) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:2.32
(?) هر کاربر از چند صفحه در psu.edu بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.14 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا psu.edu بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]