policybazaar.com


آمار:
www.policybazaar.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 99% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 77% آنها است.

ترافیک هر کشور:
249,231

12,901

1,921

1,647

کشورهای دیگر
8,509


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
301
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
34
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 15-سپت-2021
بازدیدکنندگان روزانه:
274,483
(-29,742) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:4.48
(?) هر کاربر از چند صفحه در policybazaar.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:0.95 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا policybazaar.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]