pakstyle.pk


آمار:
www.pakstyle.pk یک وبسایت بزرگ است. این وبسایت بزرگتر از 81% از وبسایت های دیگر در جهان است.

درباره pakstyle.pk:
PakStyle.pk offers Online Shopping in Pakistan with Free Home Delivery. Shop Pakistani Style Clothing, Dresses, Fashion Accessories, Jewellery & Watches at affordable prices and pay Cash on Delivery!

برچسب ها:

ترافیک هر کشور:
13,989

کشورهای دیگر
1,134


وبسایت های مشابه:
ajio.com 
348,387

overstock.com 
310,345

wish.com 
267,813

shopstyle.com 
149,640

gearbest.com 
130,204


موقعیت دسته بندی:
83%
(در مقایسه با وب سایت های دیگری که در دسته بندی www.pakstyle.pk وجود دارند)

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
136
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 26-فور-2020
بازدیدکنندگان روزانه:
15,
123
(-921) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:0
(?) هر کاربر از چند صفحه در pakstyle.pk بازدید می کند


محدوده زمانی [+]