news1.co.il


آمار:
www.news1.co.il یک وبسایت بزرگ است. این وبسایت بزرگتر از 81% از وبسایت های دیگر در جهان است. ضمنا سریع‌تر از 44% آنها است.

درباره news1.co.il:
News1 מחלקה ראשונה הינו אתר חדשות ותחקירים מקצועי, אמין ובלתי תלוי. כל החדשות החמות, גם אלה שאינן מפורסמות בכלי תקשורת גדולים אחרים

برچسب ها:

ترافیک هر کشور:
9,582

3,126

1,490

کشورهای دیگر
409


وبسایت های مشابه:
news18.com 
446,773

americanmilitarynews.com 
152,256

haaretz.co.il 
128,134

themarker.com 
120,455

sport5.co.il 
87,478

بیشتر>>


موقعیت دسته بندی:
81%
(در مقایسه با وب سایت های دیگری که در دسته بندی www.news1.co.il وجود دارند)

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
941
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
3
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 15-ژان-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
1
14,606
(-1,141) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:1.6
(?) هر کاربر از چند صفحه در news1.co.il بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.72 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا news1.co.il بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]