navbharattimes.indiatimes.com


آمار:
www.navbharattimes.indiatimes.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 100% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 5% آنها است.

ترافیک هر کشور:
412,354

33,546

5,161

5,161

5,161

کشورهای بیشتر>>


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
31,462
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
18
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 11-ژوئ-2021
بازدیدکنندگان روزانه:
516
62
,088
(+516,088) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:2.66
(?) هر کاربر از چند صفحه در navbharattimes.indiatimes.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:9.35 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا navbharattimes.indiatimes.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]