mistore.pk


آمار:
www.mistore.pk یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 91% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 10% آنها است.


ترافیک هر کشور:
26,150

کشورهای دیگر
3,668


وبسایت های مشابه:
91mobiles.com 
234,511

smartprix.com 
191,083

tatacliq.com 
146,209

priceoye.pk 
63,880

slot.ng 
21,317


موقعیت دسته بندی:
97%
(در مقایسه با وب سایت های دیگری که در دسته بندی www.mistore.pk وجود دارند)

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
87
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 31-اکت-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
29,818
(-1,037) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:3.8
(?) هر کاربر از چند صفحه در mistore.pk بازدید می کند


سرعت بارگذاری:4.16 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا mistore.pk بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]