marmelada.co.il


Статистика:
www.вашият сайт.com е голям уеб сайт. Той е по-голям с 82% от другите уеб сайтове на света. Освен това е по-бърз от 41% от тях.

Относно marmelada.co.il:
מרמלדה

Етикети:

Трафик по държави:
13,403

Други държави
1,674


Подобни уеб сайтове:
tripadvisor.co.il 
11,828

lametayel.co.il 
10,019

wow.co.il 
4,801

weshoes.co.il 
3,939


Позиция в категорията:
92%
(В сравнение с други уебсайтове в категорията на www.marmelada.co.il)


Социални мрежи:

Входящи линкове:
190
  
Изследвайте>>


Трафик по поддомейн:
2
  
Изследвайте>>


Последна актуализация: 19-мар-2021
Дневни посетители:
15,077
(+7,321) Колко ежедневни посетители са добавени или извадени от предишния път, когато този уебсайт е бил проверен.

Страници/Посетител:2.5
(?) Колко страници посещава всеки потребител на marmelada.co.il


Скорост на зареждане:1.89 Секунди
(?) Колко време е необходимо за зареждане на marmelada.co.il. Това е важен фактор при Оптимизацията на Търсачките.


Период [+]