jiva.comآمار:
www.jiva.com یک وبسایت بزرگ است. این وبسایت بزرگتر از 89% از وبسایت های دیگر در جهان است.

درباره jiva.com:
Visit the Jiva Ayurveda Clinic and Panchakarma Center near you and get the best Jiva Ayurveda products & treatment. Book an online consultation with our Ayurvedic Doctors now!

برچسب ها:

ترافیک هر کشور:
23,946

354

کشورهای دیگر
1,013


وبسایت های مشابه:
medicaldaily.com 
186,706

cancer.org 
128,541

epainassist.com 
119,487

petmd.com 
88,375

peta.org 
63,507

بیشتر>>


موقعیت دسته بندی:
96%
(در مقایسه با وب سایت های دیگری که در دسته بندی www.jiva.com وجود دارند)


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
173
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 17-سپت-2020
بازدیدکنندگان روزانه:
2
5
,313
(+7,827)
محدوده زمانی [+]