homelane.com


آمار:
www.homelane.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 91% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 54% آنها است.


ترافیک هر کشور:
24,414

711

483

341

171

کشورهای بیشتر>>

وبسایت های مشابه:
boredpanda.com 
322,709

lovetoknow.com 
79,225

saatchiart.com 
71,818

by.me 
49,353

homestyler.com 
47,618


موقعیت دسته بندی:
93%
(در مقایسه با وب سایت های دیگری که در دسته بندی www.homelane.com وجود دارند)

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
150
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
3
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 08-دسا-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
28,422
(-2,637) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:2.3
(?) هر کاربر از چند صفحه در homelane.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.39 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا homelane.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]