hasbro.com


آمار:
www.hasbro.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 94% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 44% آنها است.

درباره hasbro.com:
Discover Hasbro’s newest toys and games as well as childhood favorites that have been loved for generations!

برچسب ها:

ترافیک هر کشور:
20,739

2,610

2,335

1,785

1,557

کشورهای بیشتر>>

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
5,252
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
22
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 15-دسا-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
45,78
1
(+1,992) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:2
(?) هر کاربر از چند صفحه در hasbro.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.64 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا hasbro.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]