hamleys.com


آمار:
www.hamleys.com یک وبسایت بزرگ است. این وبسایت بزرگتر از 73% از وبسایت های دیگر در جهان است. ضمنا سریع‌تر از 67% آنها است.

درباره hamleys.com:
Experience the magic of Hamleys toys at our London store or online. Shop a massive selection of toys and games and get free shipping on orders over £35!

برچسب ها:

ترافیک هر کشور:
3,761

659

کشورهای دیگر
3,233


وبسایت های مشابه:
roblox.com 
518,068

epicgames.com 
497,849

xbox.com 
461,144


موقعیت دسته بندی:
82%
(در مقایسه با وب سایت های دیگری که در دسته بندی www.hamleys.com وجود دارند)

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
742
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 15-دسا-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
7,660
(+395) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:2.3
(?) هر کاربر از چند صفحه در hamleys.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.13 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا hamleys.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]