google.comآمار:
www.google.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 100% از وبسایت های دیگر است.

درباره google.com:
noodp

ترافیک هر کشور:
53,190,000

27,540,000

13,500,000

9,180,000

8,100,000

کشورهای بیشتر>>


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
1,977,024
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 28-مار-2020
بازدیدکنندگان روزانه:
270,000,000
(+0)
محدوده زمانی [+]