gettyimages.com


آمار:
www.gettyimages.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 100% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 62% آنها است.

درباره gettyimages.com:
Find the perfect royalty-free image for your next project from the world’s best photo library of creative stock photos, vector art illustrations, and stock photography.

برچسب ها:

ترافیک هر کشور:
138,173

14,144

13,418

11,605

9,429

کشورهای بیشتر>>

وبسایت های مشابه:
pexels.com 
504,045

istockphoto.com 
489,278

dreamstime.com 
441,537

india.com 
396,282

alamy.com 
329,737


موقعیت دسته بندی:
94%
(در مقایسه با وب سایت های دیگری که در دسته بندی www.gettyimages.com وجود دارند)

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
17,444
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
16
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 10-دسا-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
362,660
(-406) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:6.15
(?) هر کاربر از چند صفحه در gettyimages.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.20 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا gettyimages.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]