flickr.com


آمار:
www.flickr.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 100% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 30% آنها است.

درباره flickr.com:
Flickr is nothing without you, our community. We want to make sure this community continues to thrive, grow, and inspire, so we've made some big changes.

ترافیک هر کشور:
153,941

121,609

18,338

13,512

13,029

کشورهای بیشتر>>

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
386,499
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
4
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 13-دسا-2021
بازدیدکنندگان روزانه:
48
23
2,574
(-287) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:6.01
(?) هر کاربر از چند صفحه در flickr.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:2.23 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا flickr.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]