findicons.com


آمار:
www.findicons.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 100% از وبسایت های دیگر است.

درباره findicons.com:
FindIcons.com - Search through 300,000 free icons in more than 2,000 icon packs

برچسب ها:

ترافیک هر کشور:
7,608

4,781

2,722

1,919

1,710

کشورهای بیشتر>>

وبسایت های مشابه:
flaticon.com 
451,757

fontawesome.com 
387,097

icons8.com 
288,256

iconfinder.com 
179,960

iconarchive.com 
77,095


موقعیت دسته بندی:
73%
(در مقایسه با وب سایت های دیگری که در دسته بندی www.findicons.com وجود دارند)

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
2,466
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 20-ژوئ-2018
بازدیدکنندگان روزانه:
34,899
(+23,046) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:0
(?) هر کاربر از چند صفحه در findicons.com بازدید می کند


محدوده زمانی [+]