edaily.co.kr


آمار:
www.edaily.co.kr یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 97% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 1% آنها است.

درباره edaily.co.kr:
대한민국 No.1 종합 경제지 이데일리 - 국내외 증권·기업 등 경제 및 종합 뉴스를 빠르고, 정확하게 전달합니다.

برچسب ها:

ترافیک هر کشور:
80,711

1,928

کشورهای دیگر
4,995


وبسایت های مشابه:
infobae.com 
467,938

elmundo.es 
419,580

theepochtimes.com 
309,219

jang.com.pk 
245,194

pagina12.com.ar 
233,699


موقعیت دسته بندی:
86%
(در مقایسه با وب سایت های دیگری که در دسته بندی www.edaily.co.kr وجود دارند)

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
2,561
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
4
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 03-دسا-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
87,63
4
(-11,321) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:1.1
(?) هر کاربر از چند صفحه در edaily.co.kr بازدید می کند


سرعت بارگذاری:9.77 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا edaily.co.kr بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]