dullukhabar.com


آمار:
www.dullukhabar.com بزرگتر از 5% از وبسایت های دیگر در جهان است. ضمنا سریع‌تر از 6% آنها است.

ترافیک هر کشور:
107


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
5
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 25-نوام-2021
بازدیدکنندگان روزانه:
31
107
(+4) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:1.6
(?) هر کاربر از چند صفحه در dullukhabar.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:5.26 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا dullukhabar.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]