duckduckgo.com


آمار:
www.duckduckgo.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 100% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 88% آنها است.

درباره duckduckgo.com:
The Internet privacy company that empowers you to seamlessly take control of your personal information online, without any tradeoffs.

ترافیک هر کشور:
251,808

30,968

25,892

19,799

17,769

کشورهای بیشتر>>


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
2,388
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
5
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 30-اوت-2021
بازدیدکنندگان روزانه:
5
07,678
(-2,558) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:1.09
(?) هر کاربر از چند صفحه در duckduckgo.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:0.69 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا duckduckgo.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]