dictation.io


آمار:
www.dictation.io یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 95% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 80% آنها است.

درباره dictation.io:
Dictation is a free online speech recognition software that will help you write emails, documents and essays using your voice narration and without typing.

ترافیک هر کشور:
15,370

14,618

1,935

1,666

1,344

کشورهای بیشتر>>

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
108
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 28-فور-2021
بازدیدکنندگان روزانه:
53
69
,742
(+13,488) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:1.5
(?) هر کاربر از چند صفحه در dictation.io بازدید می کند


سرعت بارگذاری:0.91 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا dictation.io بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]