cub.edu.bd


آمار:
www.cub.edu.bd بزرگتر از 58% از وبسایت های دیگر در جهان است. ضمنا سریع‌تر از 62% آنها است.

ترافیک هر کشور:
1,590

کشورهای دیگر
195


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
14
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
4
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 23-ژوئ-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
1,785
(+1,785) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:6.9
(?) هر کاربر از چند صفحه در cub.edu.bd بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.23 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا cub.edu.bd بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]