cakedefi.com


آمار:
www.cakedefi.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 96% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 57% آنها است.

ترافیک هر کشور:
7,979

6,178

4,891

4,633

3,775

کشورهای بیشتر>>


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
2
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
4
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 16-ژوئ-2021
بازدیدکنندگان روزانه:
85,801
(+85,801) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:2.1
(?) هر کاربر از چند صفحه در cakedefi.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.43 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا cakedefi.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]