by.me


آمار:
www.by.me یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 94% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 35% آنها است.


ترافیک هر کشور:
9,821

6,317

4,442

4,096

2,813

کشورهای بیشتر>>

وبسایت های مشابه:
boredpanda.com 
322,709

wish.com 
267,813

michaels.com 
246,350

westelm.com 
171,647

lovetoknow.com 
79,225


موقعیت دسته بندی:
93%
(در مقایسه با وب سایت های دیگری که در دسته بندی www.by.me وجود دارند)

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
375
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
3
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 06-نوام-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
49,
3
53
(-1,011) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:2.6
(?) هر کاربر از چند صفحه در by.me بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.91 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا by.me بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]