baza.com


آمار:
www.baza.com بزرگتر از 39% از وبسایت های دیگر در جهان است. ضمنا سریع‌تر از 67% آنها است.

درباره baza.com:
Baza is a new way to communicate with your team. It’s faster, better organized, and more secure than email.


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
36
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 22-ژوئ-2021
بازدیدکنندگان روزانه:
50
73
8
(+508) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:1
(?) هر کاربر از چند صفحه در baza.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.69 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا baza.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]