backpage.com


آمار:
www.backpage.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 98% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 44% آنها است.

ترافیک هر کشور:
132,540

2,484

877

کشورهای دیگر
10,375


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
2,899
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
3
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 14-اکت-2021
بازدیدکنندگان روزانه:
146,130
(-437) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:2.11
(?) هر کاربر از چند صفحه در backpage.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.72 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا backpage.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]