backpage.com


آمار:
www.backpage.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 99% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 43% آنها است.

ترافیک هر کشور:
131,121

2,496

کشورهای دیگر
13,215


شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
1,584
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
2
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 20-ژان-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
146,832
(-602) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:2.2
(?) هر کاربر از چند صفحه در backpage.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.76 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا backpage.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]