archdaily.com


آمار:
www.archdaily.com یکی از بزرگترین وبسایت های جهان است! این وبسایت بزرگتر از 99% از وبسایت های دیگر است. ضمنا سریع‌تر از 41% آنها است.

درباره archdaily.com:
ArchDaily, Broadcasting Architecture Worldwide: Architecture news, competitions and projects updated every hour for the architecture professional

برچسب ها:

ترافیک هر کشور:
58,567

27,755

22,663

8,912

7,130

کشورهای بیشتر>>

وبسایت های مشابه:
ucla.edu 
319,842

skyscrapercity.com 
195,393

trimble.com 
163,719

buffalo.edu 
142,555

hottopic.com 
134,117


موقعیت دسته بندی:
100%
(در مقایسه با وب سایت های دیگری که در دسته بندی www.archdaily.com وجود دارند)

شبکه های اجتماعی:

لینک های ورودی:
13,890
  
بررسی>>


ترافیک از ساب‌دومین:
4
  
بررسی>>


آخرین بروزرسانی: 15-دسا-2022
بازدیدکنندگان روزانه:
2
5
4,637
(+2,065) از دفعه قبل که این وب‌سایت بررسی شد، چه تعداد بازدیدکننده‌ی روزانه به آن اضافه یا کم شده است.

صفحات/بازدیدکنندگان:6.43
(?) هر کاربر از چند صفحه در archdaily.com بازدید می کند


سرعت بارگذاری:1.72 ثانیه
(?) چقدر زمان می برد تا archdaily.com بارگذاری شود. این مدت، عامل مهمی در بهینه‌سازی موتور جستجو است.


محدوده زمانی [+]