גולשים לפי מדינה:
19,430

1,429

1,247

883

675

597

מדינות אחרות
1,714