גולשים לפי מדינה:
64,093

2,246

2,022

599

449

374

374

מדינות אחרות
4,717