גולשים לפי מדינה:
34,216

4,266

1,143

660

396

מדינות אחרות
3,299