גולשים לפי מדינה:
7,655

3,854

3,356

2,962

1,809

1,180

629

מדינות אחרות
4,771