גולשים לפי מדינה:
5,997

1,937

589

248

108

93

מדינות אחרות
6,539