גולשים לפי מדינה:
116,141,539

2,492,308

2,367,692

1,495,385

747,692

מדינות אחרות
1,495,385