גולשים לפי מדינה:
304,254

5,709

2,015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

מדינות אחרות
24,179