גולשים לפי מדינה:
33,324

6,000

911

מדינות אחרות
13,287