גולשים לפי מדינה:
21,294

4,755

2,026

662

מדינות אחרות
12,611