גולשים לפי מדינה:
27,813

2,899

966

546

מדינות אחרות
9,747