גולשים לפי מדינה:
345,921

27,621

16,222

10,961

7,015

3,946

2,192

מדינות אחרות
24,552