גולשים לפי מדינה:
46,019

1,039

1,039

467

467

416

364

312

מדינות אחרות
1,714