גולשים לפי מדינה:
8,240

3,724

2,773

מדינות אחרות
5,110