גולשים לפי מדינה:
11,515

1,638

1,049

844

179

מדינות אחרות
10,338