Ruch internetowy w danym kraju:
355,991

22,450

4,410

3,608

2,405

Inne kraje
12,428