גולשים לפי מדינה:
224,868

941

666

620

298

252

230

207

184

115

מדינות אחרות
1,194