גולשים לפי מדינה:
137,258,182

3,092,727

2,798,182

1,767,273

מדינות אחרות
2,356,364